D i r i g e n t . d k

V a g n  E g o n  J ø r g e n s e n

Uge 25 i musikkens tegn

Nordfyn år 2014. Sletten Skole i Otterup. Syngende børn på scenen lyttrende børn på gulvet. I midten Nordfyns FestivalOrkester bestående af alle musikskolelærerne, dygtige musikskoleelever og gæstemusikere fra Odense Symfoniorkester alle under ledelse af musikskoleleder og kapelmester Vagn Egon Jørgensen.

Nordfyn