D i r i g e n t . d k

V a g n  E g o n  J ø r g e n s e n

Musikskoleleder i Nordfyns Musikskole

Vagn Egon Jørgensen er udnævnt til Musikskoleleder i Nordfyns kommune pr. 1. august 2013
Nordfyns musikskole

Nordfynskommune