D i r i g e n t . d k

V a g n  E g o n  J ø r g e n s e n

TV udsendelse: 25 års jubilæum

Vagn Egon Jørgensen og Det Jydske UnderholdningsOrkester fejrer 25 års jubilæum med denne 30 minutters TV udsendelse: @import((vim_25))